Tips för att ditt slamavskiljarsystem ska fungera korrekt

Använd vatten effektivt

Allt vatten som går ner i dina avlopp eller din toalett hamnar i slamavskiljaren, så ju effektivare du är med din användning av vatten, desto mindre belastning lägger du på hela slamavskiljarsystemet.

Reparera läckande kranar och toaletter

En enda läckande kran eller rinnande toalett kan slösa mycket mer vatten än du kanske tror – och lägga extra mycket belastning på slamavskiljarsystemet.

Begränsa din användning av kraftiga rengöringsmedel

Rengöringsprodukter som innehåller kraftiga kemikalier kan döda de goda bakterierna i din slamavskiljare, vilket gör den mindre effektivt att bryta ner fast avfall.

Tänk på naturen

Undvik rotskador genom att hålla träd minst 30 meter borta från slamavskiljarsystemet. Träd med ännu mer aggressiva rötter (som exempelvis pilträd) bör hållas ännu längre bort.

Följ underhållsinstruktionerna

Om du vet vem som installerade ditt slamavskiljarsystem, fråga dem vilken typ av underhåll det kräver och följ dessa anvisningar. Om du nyligen har flyttat in i ett hus eller en stuga med ett slamavskiljarsystem och inte vet vem som installerade det eller när det servades senast, låt det inspekteras av en expert så snart som möjligt – och fråga även hur ofta tanken ska tömmas och servas. De flesta slamavskiljare i hushållen måste inspekteras av någon professionell åtminstone vartannat år, men riktlinjerna varierar beroende på tank och hushållsstorlek, så du måste ta reda på vad som krävs i din situation.

Lämna ett svar